Scorecard Owner

Vi kommer under hösten stärka vårt team med en ny Scorecard Owner. 

Digital Strategi Skandinavien AB eller DSS, som vi själva säger internt, är under uppbyggnad. Det är inte vad som helst vi vill bygga. Vår vision är att ”bygga ett beundransvärt bolag, utveckla exceptionella människor och skapa stora resultat”.

Internt och tillsammans med våra kunder innebär det att vi vill skapa Resultat. Tillsammans. 

Vad är då vår leverans? Digital strategi har som affärsidé att vi hjälper kunder med deras digitaliseringsresa med fokus på att generera mätbara resultat samt generera långsiktig förändring.

Det innebär att vi först gör en onboarding som mynnar ut i businesscase/strategi kring områden där vi ser att affären kan utvecklas markant med ökad digitalisering. Därefter går vi in med ett team som hjälper företaget på plats med genomförandet av strategin, upprättandet av rutiner och processer och som, när det etablerats, hjälper till med rekrytering, upplärning och överlämning.

Vi är, och har varit, framgångsrika i detta och växer snabbt. Vi behöver därför fler exceptionella människor hit och framför allt fler som vill bli exceptionella och med oss skapa Resultat. Tillsammans. Är du en av dem?

Övergripande rollbeskrivning

Rollen, Scorecard Owner (SCO), innefattar att individen hanterar och ansvarar för inhämtning av data och slutleveransen till kund i de arbetsströmmar och projekt där DSS är inblandade. Data hämtas återkommande på vecko- och månadsbasis från MA- och annonseringsverktyg, Google Analytics samt diverse CRM-system. När data hämtas ska det kritiskt granskas för att hitta avvikelser mot snitt och därefter felsökas för att säkerställa korrekt mätning samt även validera att Channel Manager (CM) har kurant och uppdaterad data tillgänglig genom rapporter och datavisualiserings-verktyg.

SCO arbetar med att optimera och löpande förbättra way-of-working för att automatisera och minimera arbetsinsats utan att frångå kvalité på slutleverans på de återkommande rapporterna.

Exempel på återkommande leveranser är:

 • Övergripande utfall per projekt senaste månaden till beställare innehållandes utfall mot mål, kommande optimeringsåtgärder och analys.
 • Underlag och försäljningsstatistik uppdelat per region/säljare på månadsbasis.
 • Dataunderlag till utbildningsmöten med fokus på försäljning
 • Jobbar inför projektstart nära Digital Change Manager (DCM) för att kravställa kund på relevant underlagsdata av nuläge för kommande fokusområden för projektet.
 • Agera understöd för CM vid framtagning av rapporter.
 • Skapar underlag och rapporter på flertalet nivåer hos kund med där bland annat regionala försäljningsrapporter till säljare samt övergripande styrgruppsmaterial.
 • Arbetar nära DCM för att tillföra nödvändig underlagsdata vid skapandet av business case eller en onboarding-fas samt statistik för att påvisa värde i projekt där DSS arbetar.
 • Ansvarar för att skapa en helhet av samtliga initiativ där rapporter, matriser och analyser pedagogiskt och tydligt ska förklara vad utfall är för beställare.
 • Agera understöd åt CM för validering och uppsättning av mätning.

Kunskaper:

 • God erfarenhet av Excel och Powerpoint eller liknande verktyg.
 • Erfarenhet att bygga ”nav” av data, dvs databaser i Excel APIer, Json, Zappier.
 • Utbildning/erfarenhet inom data-analys (kunna avgöra statistisk signifikans, dra slutsatser baserat på data, analysera och rekommendera).
 • Utbildning/erfarenhet av automatisering av dataexporter och datavisualisering.
 • Erfarenhet av djupgående analyser av marknadsaktiviteter kopplat till effekt på totalaffär genom attributionsanalys.

Meriterande:

 • Erfarenhet av att hantera och strukturera stora mängder av data från flertalet källor.
 • Erfarenhet av att skapa, motivera och driva igenom optimerad way-of-working.
 • Erfarenhet av att kravställa och arbeta med historiskt underlag till bland annat business case.
 • Erfarenhet av att ha jobbat med presentationer där relevant data pedagogiskt redovisas på rätt kompetensnivå hos kund för att skapa framdrift.
 • Erfarenhet av att jobba i externa CRM-system.
 • Erfarenhet av att jobba i små, agila team. 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Erik Dahlbergsallén 15
115 20 Stockholm Vägbeskrivning info@digitalstrategi.se 070-508 22 44

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor